Kế hoạch hoạt động CLB Haiku Việt năm 2023

 1. Củng cố tổ chức, xác định lại các thành viên Câu lạc bộ. Lập lại danh sách, địa chỉ, điện thoại, email và cấp thẻ thành viên Câu lạc bộ. Bầu Ban Chủ nhiệm, thư ký Câu lạc bộ. Gửi đến các thành viên Quy chế hoạt động Câu lạc bộ đã được Chủ tịch Hội Việt Nhật TP Hà Nội phê duyệt
 2. Định kỳ 2-3 tháng sinh hoạt CLB 1 lần vào CHỦ NHẬT, để tạo điều kiện cho tất cả các thành viên tham gia, ít nhất được 4 kỳ sinh hoạt trong năm 2023. Cái tiến nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ phong phú, sinh động
 3. Tăng cường mối quan hệ với các địa phương: TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Nha Trang, Thừa Thiên – Huế, Hải Phòng… Vận động haijin các địa phương tham gia Câu lạc bộ Haiku Việt Hà Nội. Kết nạp thêm thành viên, ít nhất 05 thành viên cá nhân mới từ Hà Nội và các địa phương
 4. Tổ chức Tọa đàm Haiku Việt vào quý II, 2023. In kỷ yếu Tọa đàm
 5. In Nội san Haiku Việt vào giữa năm 2023
 6. Động viên các thành viên Câu lạc bộ tiếp tục gửi bài cho Tạp chí của Hiệp hội Haiku Thế Giới số 19 (2023)
 7. Củng cố và cái tiến nội dung trang web: haikuviet.com
 8. Tổ chức cuộc thi Haikư Việt về chủ đề “Chiến thắng đại dịch Covid-19”, phát động vào cuối quý I, chấm thi và trao giải vào tháng 12/2023
 9. Tiếp tục giữ quan hệ với các haijin trên thế giới
 10. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Nhật TP Hà Nội, Quỹ giao lưu văn hóa Nhật – Việt, Quỹ Japan Airline Foundation và các hoạt động ngoại giao nhân dân khác…
 11. Tổng kết tình hình tài chính đến 12-2022 và củng cố, phát triển quỹ của Câu lạc bộ
 12. Vận động nguồn tài trợ từ các tổ chức và cá nhân trong nước, đặc biệt là các doanh nhân và doanh nghiệp Nhật ở Việt Nam…

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

TM. Ban Chủ nhiệm

                   Lê Văn Truyền

 

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt