Họp BBT trang web haikuviet.com và Nội san Haiku Việt

Ngày 15/11/2020 tại quận Long Biên, TP Hà Nội; đã diễn ra cuộc họp Ban biên tập trang web haikuviet.com và Nội san Haiku Việt; Haijin Đinh Nhật Hạnh- Chủ nhiệm CLB Haiku Việt, chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, chủ trì đã có những kết luận sau:

1/Duy trì tốt hoạt động trang web haikuviet.com, mở thêm chuyên mục thơ chọn trong từng tháng;

2/Phân công các thành viên trong BBT phụ trách các mảng thơ dịch: Pháp, Anh, Nhật Bản;

3/Nội san Haiku Việt cứ 2 năm xuất bản một số, hàng năm xuất bản phụ chương tuyển chọn thơ Haiku Việt của hội viên trong năm;

4/Tổ chức tọa đàm Thơ Haiku Việt lần 3 vào tháng 9/2021 tại Thủ đô Hà Nội, ngay từ bây giờ mời và đặt bài tham luận của các tác giả trong nước và quốc tế;

5/Nội san Haiku Việt 2020 sẽ kết thúc nhận bài vào 20/11/2020, ngày 15/12/2020 hoàn tất bản thảo và giấy phép xuất bản chuyển in ấn, ngày 15/1/2021 in xong Nội san, ra mắt Nội san vào thứ bảy ngày 30/1/2021 tại tòa nhà số 1 Kim Mã, Hà Nội.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt