Giới thiệu Nhà thơ Haiku Vũ Tam Huề

alt

alt

Vũ Tam Huề

Sinh năm 1942

Nguyên quán : Hải Phòng

Sinh quán : Nam Định

Tiến sĩ hoá học

Hiện sống tại Sài Gòn

Nghề nghiệp : Giảng viên

Email : vutamhue@yahoo.com


Các tác phẩm đã in:

-Hoài cảm (văn xuôi) – NXB phụ nữ, 2002

-Miếng nhớ, miếng thương (văn xuôi) – MXB thanh niên, 2004

-Thơ haikư tiếng việt (in chung trong tuyển tập thơ haikư) NXB lao động, 2008

-Khúc vô thanh (thơ haikư tiếng việt) NXB Hội nhà văn, 2009

-Hương cỏ mật- NXB Hội Nhà văn 2015


Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *