CLB Thơ Haiku Việt dự Đại hội Hội Hữu nghị Việt- Nhật lần thứ VI

Ngày 27/8/2022 Đại hội lần VI Hội Hữu Nghị  Việt Nhật  đã họp tại Sở Giao thông Vận Tải, 1 Kim Mã Hà nội. Nhiều đại biểu của các đoàn thể Ngoại giao nhân dân và Hội Hữu nghị Việt Nhật đã dự Đại hội. Phía Nhật Bản có mặt Bà Trưởng Ban Văn hóa – Báo chí của Đại sứ quán Nhật Bản . Chi hội CLB Thơ Haiku Hà nội tham dự với các đại biểu Đinh Hạnh, Ngọc Căn, Lê Văn Truyền, Nghiêm Xuân Đức, Trần Hữu Hiển. Họa sĩ Phan Vũ Khánh hỗ trợ tổ chức triển lãm Thư pháp Thơ Haiku. Chủ nhiệm Đinh Hạnh đã đọc tham luận về các hoạt động của CLB Thơ Haiku Hà nội. Đại hội đã bàu Ban chấp hành khóa khóa VI, Đại biểu Lê Văn Truyền của CLB Thơ Haiku Việt Hà nội đã trúng cử vào Ban chấp hành khóa 2022-2027. Nhiều tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc 2 dân tộc Nhật Việt đã được trình diễn để góp vui.

Tường thuật và ảnh chụp của Nghiêm Xuân Đức

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt