alt

Chùm Haiku Việt viết về Gà của Haijin Lý Viễn Giao

1. Trong khuôn vườn nhỏ Chú gà trống choai Diễu võ dương oai 2. Chẳng chịu tập bay Cả đời loay hoay Bới tung bới tóe 3. Viết không nên chữ Nói... Read more »

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Hưng

1.   Sữa đơm hoa mọi ngả   Heo may rong ruổi khắp đường   Mùa tỏa hương       2.   Mây ám chiều   Liêu xiêu bóng nhỏ  ... Read more »

Chùm thơ Nguyễn Thị Kim

1.   Bờ môi thiếu nữ   uốn lệch   vầng trăng.       2.   Bão giông   giữa đồng mẹ gánh.       3.   Gió đông mẹ... Read more »