alt

Chùm Haiku Việt của Haijin Nguyễn Tiến Liêu

NGUYỄN TIẾN LIÊU Hội Nhạc sĩ Việt Nam Làng Cười Nha trang Hội viên HAIKU VIỆT Hội VHNT Khánh Hòa 1/ Hãy nở bung đừng e ấp hỡi nụ đào duyên 2/... Read more »
alt

Chùm Haiku Việt của Haijin Nguyễn Hoàng Lâm

Nguyễn Hoàng Lâm Hội viên Hai Ku Việt Hội viên WHA (Hiệp hội Haiku Thế giới) 1/ Lá sen lắc giọt sương mặt trời 2/ Dải mây vắt vai tình ai níu... Read more »
alt

Chùm Haiku Việt của Haijin Đỗ Tuyết Loan

ĐỖ TUYẾT LOAN Nhà giáo Hội viên Clb HAIKU VIỆT Hội viên Hiệp hội Haiku Thế giới WHA 1/ Cành đào soi bóng xuân- ngỡ mồi con cá đớp 2/ Nha Trang... Read more »
alt

Chùm Haiku Việt của Haijin Lương Thị Đậm

LƯƠNG THỊ ĐẬM Hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật Khánh Hòa PCN Câu lạc bộ Haiku Nha Trang 1/ Sương đọng cánh đào Xuân lấp lánh 2/ Dây điện bắc qua... Read more »
alt

Chùm Haiku Việt viết về Gà của Haijin Lý Viễn Giao

1. Trong khuôn vườn nhỏ Chú gà trống choai Diễu võ dương oai 2. Chẳng chịu tập bay Cả đời loay hoay Bới tung bới tóe 3. Viết không nên chữ Nói... Read more »

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Hưng

1. Sữa đơm hoa mọi ngả Heo may rong ruổi khắp đường Mùa tỏa hương 2. Mây ám chiều Liêu xiêu bóng nhỏ Cánh chim bạt gió 3. Cúc vẫn hoa vàng... Read more »

Chùm thơ Nguyễn Thị Kim

1. Bờ môi thiếu nữ uốn lệch vầng trăng. 2. Bão giông giữa đồng mẹ gánh. 3. Gió đông mẹ lưng còng che lúa. 4. Giọt mưa xuyên mái tranh chỗ ướt... Read more »