Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Trăng giãi hoàng thành

vương triều khuất bóng

    cố đô thăng trầm .
2- Chiều sông Hương
     tiếng chuông Thiên Mụ
      tiễn chân ngày.
3- Trước tượng thánh tướng Trần
      nhớ sử xưa
      Bạch đằng Giang cọc nhọn.
4- Viếng đền thờ Quang Trung
      nghe tiếng vó ngựa
      Tây Sơn.
5- Về thăm quê cũ
      xuôi miền kí ức
      mắt rơm rớm buồn.
6- Ngày về
     Mẹ cha hoá người thiên cổ
      trước mộ lặng im .
7- Lưỡi cưa oan nghiệt
     cây thông ngã
    nhánh Lan rừng đương hoa .
8- Núi diện áo xanh
     đồi thoa son thắm
      nghênh hội trăng rằm.
9- Sơn nữ gùi măng
      lội qua suối vắng
       núi rừng ngẩn ngơ.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt