Chùm Haiku của Nguyễn Thị Phương Anh

alt

alt

1

Cành thu

thị chín

trăng thơm.


2

Tay ai

vò chiếc lá vàng

thu đau.


3

Ngõ thu lặng lẽ

chiều buông

tiếng buồn.


4

Giường gỗ

tiếng mọt

mòn mỏi đêm.


5

Tiếng trẻ ho

lung lay bóng đèn

đêm vỡ.


6

Sen tàn

cúc nở

luân hồi kiếp hoa.


7

Đỉnh non

nhìn lại

vực đời.

8

Phố phường

nhà cửa san sát

những khoảng trống bên trong.


9

Hai phiên bản

đối lập nhau

trong tôi.


10

Người về

rẽ lối cải vàng

tìm xưa.

NTPA

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt