Chùm 171 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số VTP171

1.

Hoa cau rơi

bên thềm vắng

đắng lá trầu không

 

2.

Nước mắt

đơn sắc

đa sầu

 

3.

Cơi trầu còn đó

hồn trong gió

mẹ tôi

 

4.

Đồng tiền

hai mặt

một mệnh giá

 

5.

Bóng tịch dương

đâu người thương

Nha Trang biển hẹn

VTP171

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến 24h ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt