Chùm 168 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số ĐVS168

Thoát trang

tìm em ngoài đời thực

mùa lá giật mình, người ngoái lui.

 

2.

Vấp vào chân mây thu trước

nay ngả xuống dòng

cá trôi.

 

3.

Oằn đê làng tháng tám

gánh lúa chiều mưa giông

mẹ về khuya.

 

4.

Tím đôi bờ

nhặt được câu dân ca

chiếc cầu không bắt về xưa.

 

5.

Xóa

trắng

oai chiều đựng hạt mưa.

ĐVS168

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến 24h ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt