Chùm 161 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số PPU161

1.

Từ biệt mẹ

không lời trăn trối

hồn thiêng lưu sông núi Rào Trăng

 

2.

Sông Hằng rực lửa

những giàn hoả thiêu

ngày đêm không kịp đốt

 

3.

Biển đảo chập chùng

không rời tay súng

mẹ già xóm nhỏ ngóng hoàng hôn

 

4.

Trong tâm dịch

áo giáp bịt bùng

vợ ngắm chồng qua iPad

 

5.

Mơ một lần

xanh Haikư

trăng Hồ Tây huyền thoại

PPU161

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến 24h ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt