Chùm 151 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NTL151

1.

Tay cóng, răng nghiến chặt

chân ngập bùn non

con vào đại học

 

2.

Mấy ai không có

mối tình pha lê

dẫu đời tan vỡ

 

3.

Lá ngón

củ mài

đều xanh biếc lá

 

4.

Xưa ôm bộc phá

nay nâng phím đàn

gió đời mênh mang

 

5.

Nước reo ấm điện

hơi bay bay

sương phủ Tây Hồ.

NTL151

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt