Chùm 140 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LLT140

1.

Hương hoa sữa

thoáng nồng nàn

nơi ngõ cũ.

 

2.

Hương ổi đưa

nghe ngòn ngọt

gió hiu hiu.

 

3.

Bông cúc dại

khe khẽ lay

sương trên lá.

 

4.

Mùa thu vàng

chim sơn ca

tíu tít chao.

 

5.

Mở tung cửa

ôm thu vào

vui ngây ngất.

LTT140

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt