Chùm 137 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số TVC137

1.

Tóc ngắn
đêm dài
sợ lắm mùa đông

2.

Blue trắng
trong chiếc kén
từ từ nhả tơ

3.

Nha Trang thân yêu
covid phượng nở
vắng bước chân em

4.

Bất ngôn
đôi mắt biếc
anh yêu em

5.

Nước chảy
dòng sông trôi
đời vẫn trôi

TVC137

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt