Chùm 130 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số

Sông uốn mình vũ điệu

núi trầm mặc ngồi thiền

vén mây Hằng Nga xem.

 

Cửu Long mùa nước nổi

điên điển ngọn oằn bông

nhuộm vàng xuồng ba lá.

 

Sài Gòn căn trọ nhỏ

giọng đủ cả ba miền

cùng chung một mẫu số.

 

Lưng gùi con thơ

tay ôm trước ngực

hủ tro cốt chồng.

 

Không gian ngủ mơ màng

gác trọ ngọn đèn thức

mải mê cùng Hai Ku.

NVĐ130

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

 

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt