Chùm 124 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số PHL124

Chưa mười giờ

hoa mười giờ hé nụ

chờ sau nở rực rỡ với đời.

 

Giấc mơ tìm đến

giật mình tỉnh

mắt ướt mi.

 

Giọt sương rơi nụ hồng

chảy tràn

hoa nở rồi héo tàn.

 

Hồi xe cấp cứu

chạy đua tử thần

bên nào thắng?

 

Rung rinh rung rinh

cây đang trò chuyện

hình như rất vui.

PHL124

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt