Chùm 120 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số TVN120

1.
Mơ trăng
rớt
bên bờ nhớ

2.
Thả hồn
chập choạng
khoảng trời

3.
Nhớ
cánh phượng
lùi xa

4.
Chờ em
xa rồi
trăng tắt

5.
Tóc biển
bao năm chờ
nguyên sơ.

TVN120

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt