Chùm 117 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NMQ117

1.

Gió vẫn lang thang

người đâu cũng nồng nàn

ngỡ là như yêu

 

2.

Trời đâu rộng như nhau

mưa đâu cũng ướt

nắng đâu cũng vàng

 

3.

Lau lách

trao nhau cho đến

bạc phơ mái đầu

 

4.

Đêm rằm ngủ dưới

gió mang hương

xuống hầm sâu với người

 

5.

Đồi cằn hoa chắt chiu

muốn nói

mồ hôi đó tháng ngày.

NMQ117

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt