Chùm 107 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số TNH107

1.

Hai tám tháng sáu

mẹ chống dịch trong khu cách li

bé bắc ghế hôn ti vi

 

2.

Mùa lá vàng ủ đất

nuôi dòng nhựa trắng ngần

những chiếc tô hứng đầy niềm vui.

 

Hoa loa kèn

gió

thổi khúc mừng đại thắng

 

4.

Vụ chiêm

mẹ hát

cò vỗ nhịp

 

5.

Đại dịch

bữa ăn của những thiên thần áo trắng

cá không vây biết bơi

TNH107

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt