Chùm 070 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số DĐN070

1.

Bên kia triền sông

tiếng gió lỡ thì

trăng lẻ bóng.

 

2.

Nước lũ leo đồng

bè chuối thả

livestream.

 

3.

Chim vịt kêu chiều

gió loãng

mây trắng bay về.

 

4.

Bên hiên giọt mưa

nhà cũ

nghiêng.

 

5.

Bên thềm hoa cúc nở

đoá hoa mùa cũ

bóng nhòe bên sông.

DĐN070

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt