Chùm 063 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số PVH063

1.
Ngày đẹp
đúng sai
vui thôi

2.
trời rất lạ
người rất lạ
người người rất lạ

3.
Trời rất quen
người rất quen
người người rất quen

4.
Đêm khuya
thì ngủ
quên

5.
Tôi ơi
biết không
lòng tôi buồn lắm.

PVH063

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt