Chùm 062 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số CTN062

1.

Ở vườn rau sợ sâu

ở chợ sâu sợ rau

người mẹ sợ con mình ung thư.

 

2.

Quán bên đường

không phải rượu ma túy

người say đạp lên xác nhau.

 

3.

Em yêu anh bằng mắt

em yêu anh bằng nhà

chữ kí cuối cùng bút sa.

 

4.

Muối không mặn

lòng không sáng

cá ươn.

 

5.

Nhà dột nóc

cơm canh không ngọt

con không được quyền chọn cha mẹ mình.

CTN062

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt