Chùm 046 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số THK046

1.

Quê hương vang tiếng súng

anh vội bước lên đường

xin lỗi hẹn người thương.

 

2.

Mẹ già nua thương nhớ

ngày đêm giấu nuôi quân

lòng chung một mối thù.

 

3.

Dãy Trường Sơn nắng gió

che chắn đồng đội anh

diệt giặc ác tan tành.

 

4.

Ba lô anh sát cánh

đồng đội anh đi mãi

về đất Mẹ anh hùng.

 

5.

Quê hương im tiếng súng

anh khập khểnh đi về

trên những chặng đường quê.

THK046

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt