Chùm 026 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số PHL026

1.

Mẹ vào phòng cấp cứu

con ngồi phủ phục

đêm ì ạch đi qua.

 

2.

Rào trăng núi lở

anh không về

trắng khăn tang.

 

3.

Nằm trong viện

muỗi vo ve

ai thắp đèn trong mắt.

 

4.

Còn một mình trên chốt

giặc vây kín như ruồi

cho mưa pháo chỗ tôi.

 

5.

Lũ ngập tới mái nhà

người, chó mèo gà lên mái

ở chung.

PHL026

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt