Chùm 007 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LTH007

1.

Mẹ điện một cuộc

tết nay đừng về

vi-rút buồn thiu.

 

2.

Lên mạng xã hội

nhắm nghiền đôi mắt

gắn chặt chiếc phễu lên đôi tai.

 

3.

Bà tiên già rách tướp

thận trọng đếm tiền lẻ

nhét vào hòm chứa những giấc mơ.

 

4.

Giữa xoáy nước ầm ào

thiên thần

bơi tìm sự sống

 

5.

Tâm dịch

ngàn sao tỏa sáng

bóng tối kiệt sức thu mình.

LTH007

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt