Thơ đôi Haiku- Lục bát của Vũ Tam Huề

1. Người ơi đừng về
    vấn vương vạt áo
    ai đề câu thơ
Câu thơ chín đợi mười chờ,
Vạt áo thuở ấy, bây giờ về đâu?
.
2. Nhớ những dòng kênh
    hoa ô môi rụng
    cánh hồng nhẹ trôi
Thương sao muôn cánh hoa rơi,
Ngân nga điệu Lý ru người tiếc hoa.
.
3. Tóc cài hoa chanh
    ô kìa cánh bướm
    lượn quanh cô nàng
Hội xuân rộn rã đình làng,
Đợi ai thơ thẩn bên hàng trúc xinh.
.
4. Ngồi tựa mạn thuyền
    câu ca em hát
    bèo dạt mây trôi
Dòng sông chảy giữa dòng đời,
Thuyền ai dời bến cho người vu vơ.
.
5. Lẻn vào vườn cà
    tầm xuân xanh biếc
    hái hoa cài đầu
Mái tóc cài hoa nay đâu?
Vườn cà vẫn đợi, mùa sau người về.
.
6. Vườn kiểng cao ốc
    đóa quỳnh nở
    giữa ngàn sao
Quỳnh hoa nở ở tầng cao,
Ngỡ ánh sao lạc lao xao bên rèm.
 
Phương Trung – Vũ Tam Huề 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt