Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Phạm Thúy Vinh

1-Cánh đào rơi

chiều xuân

mưa hồng

* cánh đào ủ chín men nồng

 hương say tri kỉ thắm hồng môi xuân

2- Vườn xuân

bung sắc

xuân!

*bừng lên sợi nắng thanh tân

cho xanh nõn lá cho nhuần mầu mây

 3- Áo hoa đi chợ

tết về trên tay

ngõ nhỏ xuân đầy

*Tần ngần ngọn gió heo may

Nàng xuân giục cánh én bay chao mùa

4- Đồng lúa ngát xanh

cánh cò sải nắng

 mở chân trời

*lại về với tuổi thơ tôi

gói vào khúc hát đưa nôi thủa nào

5- Đồng làng xa xanh

mái tranh nhả khói

chiều xưa

*tìm về dệt những giấc mơ

như tìm lại cả ngày xưa quê mùa

PTV

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt