Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Nguyễn Văn Đốc

 1- Làn khói nhang

       mang lời cầu nguyện
       gửi vào hư vô
 Cửa thiền vọng tiếng nam mô
 Trên cao mấy chiếc lá khô lìa cành.
.
    2- Lời Phật dạy
         không tham sân si
         tu sửa tuỳ duyên
   Về chùa lễ Phật rằm giêng
   Vẳng nghe lời khấn xin quyền chức cao .
.
      3- Chiều xuân yên ả
           vườn cải đương hoa
          chập chờn cánh bướm
   Tình đầy nồng ấm môi thơm
   Lẫn trong vị ngọt mùi hương  hoa người.
.
      4- Trăng giêng mờ ảo
            trần thế chìm vào
           chiêm bao
    Tóc nhung gối mộng tuổi đầu
     xuân thì nhú nụ ước ao duyên lành .
.
      5- Nhìn qua ô cửa
           khát ánh trăng rằm
           đèn đường sáng choang
     Từ ngày rời khỏi xóm làng
      Theo con lên phố nhớ hàng tre xanh.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt