Chùm Thơ đôi Haiku- Lục bát của Nguyễn Văn Đốc

1- Nguyên tiêu
Rằm giêng
                 thuyền thơ
                            cập bến bờ
Nguyên tiêu trăng sáng mờ mờ
trần gian vang vọng cõi thơ tiếng lòng.
      2-  Rong chơi 
 Xuân về
             xuân đi
                        rong chơi
 Đếm xuân qua nửa dốc đời
 ngoảnh đầu nhìn lại một thời xuân xưa.
   3- Lả lướt Xuân thì 
Xuân đến
            xuân đi
                  xuân vô thường
Gái Xuân má đỏ môi hường
Xuân thì lả lướt trên đường về thôn.
  4- Mưa Xuân 
Lất phất mưa phùn
trời se se lạnh
bước Xuân nhẹ nhàng
Sum vầy với cõi trần gian
nàng Xuân không nỡ vội vàng từ li.
 5- Xuân không tuổi 
Chúa Xuân không già
trần gian mãi đếm Xuân
 mắt buồn người xế tuổi
Xuân lòng giữ trọn niềm vui
thời gian trôi mãi ngậm ngùi ru ta.
   6- Du Xuân 
Sơn nữ du Xuân
băng đồi lội suối
cành cây chim gù
Đèo cao dốc đứng sương mù
nhấp nhô đồi cọ che dù làm duyên.
   7- Níu gót Xuân 
Hoa rụng đầy sân
 vài đóa trên cành
níu gót Xuân
  Xuân về chào đón tưng bừng
   xuân đi lặng lẽ như từng chia li.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt