Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Mai Trinh- Phan Phượng Uyên

CÙNG CƠN MƯA ẤY

Mưa đầu mùa

đôi vành khuyên ướt sũng

trời yêu vẫn nồng

Ơi tình còn nhớ hay không

Cùng cơn mưa ấy tim lồng trọn tim !

 

GIẤC MƠ

Trong giấc mơ goá bụa

người đàn bà thai nghén

trở mình

Biết đâu là cuộc bình sinh

Mơ hay thực vẫn một mình lên non.

 

ĐỢI TRĂNG

Đêm trôi

nhành cúc lay mình

đợi trăng

Ánh huyền thách cả mây giăng

Luồn đêm rọi cánh cúc bằng vàng thu !

 

BỜ CÁT- GÓT SEN

Bờ cát

gót sen hồng

vỏ ốc nằm nghiêng

Xa xa vời vợi bóng thuyền

Xuân về phương ấy se duyên chốn nào?

 

GIỌT KHÁT

Ngọn gió

trần như nhộng

khuất sau đêm

Rèm thưa khẽ chạm môi mềm

Giọt khan khát giọt bên thềm chiêm bao!

PPU

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt