Chùm Haiku của Phùng Gia Viên- Hà Nội

alt

alt

1-Nắng như sương

loá chân trời

dưới hồ cá quẩy.


2-Nắng như bạc

oằn bước chân

tấm áo bát cơm.


3-Đất nứt

mầm nhú tinh khôi

hoa là em.


4-Roi dâu

cha dạy

lòng con nhân nghĩa.


5-Con thuyền

chở nặng

lời nguyền quá giang.


6-Bên lở

bên bồi

phù sa vô tội


7-Dòng sông

gang tấc

mà không có đò.


8-Sông trôi

gửi lại

một đời tóc xanh.


9-Hồ Tây trắng

lẻ đêm

tiếng mõ.


10-Ngôn ngữ đất

đọc thoại nội tâm

rướm máu con tim.


11-Rét trái mùa

đời

vẫn vô thường.


12-Mưa chợt đến

chợt đi

mây mùa hạ.


13-Tìm một chút nắng

thả xuống tháng tư

phố vắng vương chiều.


14-Bưu ảnh nhỏ

hình em

hương qua miệt đất.


15-Chấm mắt ướt

mùa sen

khuôn mặt ghiêng.


PGV

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt