Thung lũng hoa- Chùm Haiku của Nguyễn Hoàng Lâm

alt

alt

1.

Trong ca-bin

những cặp mắt

xuyên màn đêm

6.

Biển vô cùng

dã tràng

muôn đời giữ cát

2.

Biên giới

đỏ hoa

mộ anh rêu phủ

7.

Thung lũng xa

đào nở hoa

khèn gọi

3.

Xót xa bao nấm mồ

sống có tên

chết : “Chưa biết tên”

8.

Tuổi học trò

tròn vo

trái sấu

4.

Đêm Valentine

lung linh

nến lệ

9.

Trong nôi

Trăng

cười

5.

Làng lên phố

ai còn nhớ

trăng quê?

10.

Chùm bưởi

ngỡ ngàng

Xuân

NHL

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt