Thơ Haiku về nhà giáo của Cao Ngọc Thắng

alt

alt

*

con đò cập bến

người lên người xuống

chuyến mới qua sông

*

gió ào qua núi

ngô trổ mấy chục mùa

cô giáo vẫn ngồi giữa bọn trẻ

*

trang giáo án

hòn phấn

phận “trồng người”

*

đường phấn

vạch

ước mơ

*

trang sách mở

sợi cước

gương mặt thầy học cũ

*

cha mẹ lên lớp

bọn trẻ

tập làm cô giáo

*

mùa thu vào

phượng nở

bầy chim nhỏ ùa bay cao

*

kiến thức vô cùng

chữ nghĩa chiết trung

làm người – thủy chung

*

khuôn vàng thước ngọc

học ở thầy

cách nghĩ suy thấu đáo

*

đêm đếm sao

ngày trông mặt trời dịch chuyển

nhớ ơn thầy lưu luyến

CNT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt