Thơ Haikư Thế giới đăng trên WHA Review số 17-2021

Đại dịch khủng khiếp Covid-19 ,xưa nay chưa từng thấy-mấy năm nay đang tàn sát,đảo lộn nhân loại -ngày càng lan tỏa ,khốc liệt và tàn bạo hơn.Toàn thế giới đang chung sức,chung lòng chống lại quyết liệt.Những vần thơ Haikư trong nước và trên thế giới luôn theo sát cuộc chiến vô hình này không ngơi nghỉ.Xin hãy tiếp tục đề tài đặc biệt trong suốt cuộc chiến vô hình kinh khủng ,lâu dài này.

Trân trọng giới thiệu tiếp một phần thơ Haikư Thế giới đăng trên WHA Review số 17-2021.

 
 BAN BIÊN TẬP

 

                          COVID -19
               **Alexandra Ivoylova **
                      ** Bulgaria**                           
1-   Ombres printanières / seuls les pigeons / s’embrassent
 –  Bóng cây mùa xuân 
   Chỉ thấy bồ câu 
    từng đôi âu yếm
 
2-  Des  masques / nos regards soupconneux / se croisent
 –  Bịt kín khẩu trang  
    Những ánh mắt nghi ngờ 
    giao nhau
    
 
 3-  Dans la rue / un homme sans masque / attire mon regard 
–  Trên đường phố  
   có người đàn ông không đeo mát
   khiến mình quan tâm
 
 4-  L’amour attend / que les masques / tombent
 –  Tình yêu chờ đợi 
    lúc khẩu trang 
     rơi
 
 5-  Ville silencieuse / seuls les hôpitaux / ne s’endorment pas 
  –  Thành phố lặng như tờ 
      chỉ có Nhà Thương 
      ngày đêm không ngủ  
                                                           ********            
 
 
                                    
                    NADEJDA  KOSTADINOVA 
                     ** Bulgaria**
 
 1-  Frightening dream / so many strangers/ not keeping their distance
–  Giấc mơ dữ dằn 
    bao người lạ hoắc
    không chịu sắp hàng đúng cự ly
 
 2-  Pandemic year / all my pretty dresses / getting old  
–  Năm mới Đại dịch 
   Áo diện của mình
  thảy đều quá mốt !
 
 3-  Reading / in yesterday’s newspaper / another lockdown 
–  Hôm qua đọc báo  
   lại thêm 
   một lệnh cấm đường
 
 4-  Piles of blown leaves / only sparrows tweeting / in the playground
 –   Lá rụng chất chồng
     chỉ nghe tiếng sẻ 
    chiêm chiếp trên sân  
 
 5-  Morning frost / keeping my mask under the scarf /  to keep warm 
–  Sương giá ban mai
   Em kéo khẩu trang dưới khăn quàng    
   chùm luôn cho ấm
 
 6-  New decoration / on the pine trees / wind blows away masks
 –  Trang hoàng năm mới
    trên cây thông Nô en 
    Gió thổi tung bay các khẩu trang 
                                        KRISHNA  BAJGAI                                                                                                              – NEPAL
 
 1- Trembling soul / invisible attack / songs of death
 –  Linh hồn run rẩy 
    cuộc tấn công vô hình
    những tiếng hát củaTử thần
 
 2-  Silent sky  / the chirping of birds / is a gloomy song 
 –  Trời  lặng im 
     chỉ tiếng chim chiêm chiếp
     Khúc ca buồn 
 
 3-  Helpless mind  / afflicted by time /  dry eyes
   –  Linh hồn vô vọng 
      tác hại bởi thời gian 
      mắt khô dòng lệ
 
4-  Corona period / maintained social distancing /  loneliness is a companion
   Thời Đại dịch Corona 
    gián cách xã hội  
    Nỗi cô đơn là bạn đồng hành
 
 5-  Mask on the mouth /  the mirror of the heart / reflected in your eyes
 –  Khẩu trang che miệng 
    Tấm gương của trái tim 
    phản chiếu trong đôi mắt em
 
Trích dịch WHA Review số 17-Trang 74 &75 &76
Hà Nội ngày 27-5-2021
 Đinh Nhật Hạnh

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt