Mưa- Chùm Haiku của Nguyễn Thị Phương Anh

alt

alt

1

Mưa

biển giăng mùng

những con sóng tình tự.

2

Tắm mưa

lượn cong chữ S

nét xuân.

3

Mưa bụi

rợp bông xoan tím

nhớ chồng


4

Mưa nguồn

gãy sườn non

đỏ dòng Chu Va.

(Suối Chu Va thuộc huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu)


5

Lũ đi

bùn lẫn đá

lá dương xỉ non.


6

Mưa dầm

đất nhão

ảo não vùng cao.


7

trời giá băng

mưa vẫn giăng

rầu rầu lá lúa


8

Mưa trút nước

nhìn lên

trời xanh ngập nắng.


NTPA

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt