Mời dự thi thơ Haiku về “An toàn giao thông”

Mời các bạn dự thi AN TOÀN GIAO THÔNG năm 2020.Có thể là khẩu hiệu càng ngắn càng tốt.

alt

Trọng tâm là Đội mũ bảo hiểm.
ĐỢT MỘT
Trước mắt xin gửi tham gia nóng khẩu hiệu hay thơ cực ngắn chọn đăng trên tờ Quảng cáo gửi kèm theo đây sẽ thông qua tại cuộc họp liên tịch tại Bộ Công An ngày 07/1/2020 mà chúng ta được mời dự.
Bài dự chọn đợt I xin gửi về: nhathanh.dinh@gmail.com, và: haikuvietvn@gmail.com

Hà Nội ngày 21/12/2019

Đinh Nhật Hạnh


Đinh Hạnh
DT: 04.38647676
DD: 0913325069
Địa chỉ nhà riêng:
72 ngõ 24 phố Kim Đồng – Hoàng Mai – Hànội

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt