Haiku về bão lũ miền Trung của Lê Thị Bình

1

Bão chồng bão, lũ chồng lũ

Khúc Ruột của ta ơi

Đau quá!

 

2

Mẹ già lẩy bẩy

sao chống nổi

lũ ngập mái nhà

 

3

Các anh hy sinh

giữa thời bình

mẹ đợi, vợ,con trông!

 

4

Ngơ ngác trông

căn nhà đổ, luá nảy mầm

òa khóc!

 

5

Bèo Tây

lấp kín cả

lúa lên sao

 

6

Sách em ướt, rách

Lớp tốc mái, bùn vây bàn

học sao chừ!

 

7

Quốc lộ đâu!

gập gềnh sỏi đá

bùn lầy!

 

LTB

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt