Giới thiệu Tạp chí Haiku Thế Giới WHA REVIEW No 13- 2017

alt

alt

TRONG SỐ NÀY

33 ngôn ngữ

45 quốc gia

469 Haiku

169 Tác giả

Haiku Việt 23 người

NỘI DUNG

Phần 1:

Thơ Haiku người lớn: 469 khúc

Phần 2:

Haiku Thiếu Nhi Nhật Bản (từ 7-18t) 12 em/12 bài

Haiku Thiếu nhi Tân Tây Lan (từ13-14t) 14 em/14 bài

Phần 3:

Lý luận

-Tương lai thơ Haiku ở Ấn Độ

-Những hố đen và những năng lượng ánh sáng trong Haiku Vũ trụ

-Thơ Haiku ở Na Uy

-Bộ Sưu tập Tranh- Ảnh- Thơ Haiku: 16 Tác giả.

WHA

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt