Dáng mộng- Chùm Haiku của Lê Vũ

alt

alt

1.

Trầm nghiêng

phủi bụi

phù hoa

6.

Nhả tâm huyết

tặng đời

yến bay

2.

Thời gian

miễn phí

mà vô giá

7.

Đời

đúng sai không biết

luận người đúng sai

3.

Còn ước mơ

con người

không già

8.

Suối ngọc

thắm đời con

héo hon vú mẹ

4.

Apsara khắc đá

uyển chuyển

lòng người mềm say

9.

Dáng mộng

em về

tỉnh giấc đêm đông

5.

Sóng mơn man

tòa thiên nhiên

lửa hồng

10.

Đời người bóng nhạn

lướt sóng

mạn thuyền

LV

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt