Chùm thơ SENRYU – Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Kít test việt Á

        Test lòng tham
         hiệu quả.
    2- Giữa đại dịch
        lắm quan
         đục nước béo cò.
    3- Trước vành móng ngựa
         chú ngựa vằn
        lau nước mắt.
    4- Hậu covid
         đàn ngựa vằn
         vào trại.
   5- Sự thật bị khuất
         phía sau
         chiếc mặt nạ.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt