Chùm thơ haiku- lục bát của Vũ Tam Huề

1. Mùa hoa dâu da
    tháng ba Hà Nội
    bóng hình ai
    Hương thơm vương mái tóc dài,
    Kìa con bướm nhỏ bay hoài theo em.
 
2. Cơn mưa đầu mùa
    hoa sấu rụng 
    đường xưa
    Em đi thuở ấy tới giờ,
    Trong mưa đường cũ tôi chờ hoa rơi.
 
3. Tàn xuân
    hoa sưa trắng rụng
    bước chân ai về
    Thương cánh hoa rụng bên hè,
    Chiều qua ngõ vắng rụt rè bước đi.
 
4. Tháng tư lao xao
    hoa bằng lăng nở
    nhuốm tím cơn mưa
    Người ơi lưu bút thuở xưa,
    Ép cánh hoa tím cho vừa lòng nhau.
 
5. Vườn cà
    hoa tầm xuân nở
    một đóa ca dao
    Tuổi thơ đuổi bướm bờ ao,
    Lỡ chân tôi đã lạc vào vườn em.
 
6. Giọt nắng đi hoang
    lạc vào vách đá
    Ô kìa hoa lan !
    Giọt nắng ánh mắt nồng nàn,
    Thi nhân lên ngàn tìm kiếm mộng mơ.
 
Phương Trung – Vũ Tam Huề

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt