Chùm thơ Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

alt

alt

1

Covid-19

khủng khiếp hơn tất cả

xóa bớt nhân loại

2

Cá đớp muỗi

chim bắt sâu

cỏ lau thành mía

3

Hoa Xuyến Chi

nép mình co ro

những cơn gió nổi giận

4

Lâu gặp bạn

ý nghĩ cựa quậy

khép hay mở

5

Ngắm tòa nhà tráng lệ

ý nghĩ hoang dại

cúi xuống nhìn chân mình

6

Con đường rừng ngủ đã lâu

bị đánh thức

những người tìm mộ

7

Cá nô nhau

đùa với sóng

hớp từng ngụm mặt trời

8

Mùa thu

làm mòn sắc cạnh

nỗi buồn

9

Thầy giảng

trò ngồi im

câu giờ

10

Guốc võng

bào mòn

lời ru của mẹ.

LDB

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt