Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Vũ Tam Huề

1. Đêm xuân
    hương bưởi đưa lối
    tìm về vườn xưa
    Lối cũ bóng ai đang chờ,
    Thơm mùa hoa trắng cho vừa lòng nhau.
 
2. Ngồi tựa mạn thuyền
    câu ca em hát
    bèo dạt mây trôi
    Thuyền ai rẽ sóng muôn nơi,
    Bồng bềnh câu hát cho người tương tư.
 
3. Người ơi đừng về
    ai níu vạt áo
    xin đề câu thơ
    Câu thơ chín đợi mười chờ,
    Cái duyên mùa hội bây giờ về đâu ?
 
4. Tóc cài hoa chanh
    kìa con bướm nhỏ
    lượn quanh cô nàng
    Hội xuân mở ở đình làng,
    Gặp cô em nhỏ bên hàng trúc xinh.
 
5. Yên Tử non cao
    hoa dại đua nở
    thơm bước hành hương
    Xanh biếc ngọn trúc mây vương,
    Đường non uốn lượn muôn phương cõi Thiền.
 
6. Lẻn vào vườn cà
    tầm xuân xanh biếc
    hái hoa cài đầu
    Hái hoa rồi em đi đâu ?
    Để người vườn cũ dạ sầu đợi mong !
 
Phương Trung – Vũ Tam Huề

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt