Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Nguyễn Văn Đốc

  1- Trăng nghiêng tháp chàm
ngắm nàng
Apsara

Mỹ Sơn sừng sững linga
Trơ gan tuế nguyệt nõn nà yony .
.
 2- Suối vắng
     sơn nữ tắm
    trăng nghiêng
Ô hay giữa chốn rừng thiêng
Mấy nàng tắm suối đảo điên núi đồi.
.
 3- Sông chiều
      nước  gờn gợn
     lục bình trôi
Liềm trăng ai giắt trời cao
Bến quê thuyền mẹ cắm sào đợi cha.
.
 4- Chiều thu
      lá vàng rơi
      chạm bờ vai
Tóc buông xoã xuống vai gầy
Ngẩn ngơ trời đất chim bay lạc đường.
.
 5- Nàng dạo phố
     chàng theo sau
     mơ màng
  Ô kìa trước mặt thiên đàng
  mà hồn ai mãi đi hoang cõi nào.
                                               NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt