Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Nguyễn Văn Đốc

1- Mười bốn tháng ba

      nén nhang tưởng niệm
      tử sỹ Gạc Ma
Hy sinh vì nước non nhà
hồn thiêng sông núi sáng loà ngàn năm.
   2- Sáu bốn tử sỹ Gạc Ma
        sáu tư ngọn đuốc
        sáng loà
Máu anh nhuộm đỏ Gạc Ma
ghi vào trang sử  nước nhà lưu danh .
   3- Mười bốn tháng ba
        trước đài tưởng niệm Gạc Ma
        cắn môi nuốt lệ
Ngày đêm sóng biển vọng về
hồn thiêng bất tử lời thề sắt son.
   4- Hoàng Sa  Trường Sa
        nỗi đau còn đó
       thời gian không nhoà
Vẳng nghe tiếng cuốc ngoài xa
dưới ánh trăng tà tím ruột bầm gan .
   5- Hoàng Sa Trường Sa
        ông cha gầy dựng
       một Sơn hà
Cháu con người Việt Nam ta
hướng về tổ quốc dẫu xa xứ người.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt