Chùm Haiku Việt của Nguyễn Thị Phương Anh- Hà Nội

1

Thời cuộc

bộn bề con số

âm và dương.

2

Sự thật

không thể

độc chiếm.

3

Nước Nga

gần mà xa

mùa xuân buốt giá.

4

Vonga

muôn ngả

lắng nghe tiếng nguồn.

5

Mạc tư khoa

rủ bóng cờ

tượng đài im lặng.

6

Rừng Taiga

trắng lạnh

mùa hoa Xuyên tuyết.

7

Đêm trắng

tiếng đàn Balalaica

sông Nêva vỗ sóng

8

Thói đời

binh lửa

còn đau nhân tình.

9

Nghĩa trang

những ngôi mộ lặng im

lời cho hiện tại.

NTPA

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt