Chùm Haiku Tanabata tháng bảy của Hồ Phương

Tanabata tháng bảy

gửi điều ước lành

corona qua mau

 

Tabanata năm nay

nhớ Nhật, bạn năm đó

corona qua mau, đón thu sang

 

Bắc cầu Ô thước

không riêng tình yêu lứa đôi

nguyện cùng tình nhân gian.

HP

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt