Chùm haiku mùa Xuân của Lâm Long Hồ- An Giang

1.Hoa nở

đầy lối đi

sau những ngày cách ly

 

2.Chỗ gãy

giữa thân cây

chồi xanh đã mọc đầy

 

3.Đáy nước

người đang tan

ngắm hoa đang tàn

 

4.Hoa giả

đã nở đầy

trên xác cây

 

5.Đèn sáng

bằng lửa

giữa tim đèn.

 

LLH

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt