Chùm Haiku của Trịnh Hồ Quỳnh Trâm- Thành phố Huế

  1. Vàng sắc nắng

Trắng sắc mưa

Ươm mầm xanh thắm

  1. Sáng trưa, chiều, tối

 Hoa nở rồi tàn

 Thời gian

  1. Nắng tràn

Sương tan

Ngậm ngùi

  1. Mặt trời chiếu lá cây

Dệt đầy hoa nắng

Bức họa thiên nhiên

  1. 5. Hạt lúa vàng ươm

Hạt cơm trắng muốt

Thấm cay vị mặn

  1. Gió về

Gọi lá lao xao

Chuyện trò

  1. Mưa ầm ào

Nước dâng cao

Biển Đông sóng trào

  1. Mưa lê thê

Hoa lá úa màu

Nắng chiêm bao

  1. Mưa đêm hè

Mát tươi hoa lá

Ngày mới reo ca

  1. Biển xanh

Nắng vàng

Muôn ngàn ánh mắt

THQT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt