Chùm Haiku của Thúy Vinh- Hải Phòng

1
Thu vàng rơi
giấc mơ đời
 xanh chiều xuống
2
Thân chìm cây cỏ
hồn hòa dòng xanh
vết hằn tháng năm thành cổ
3
Những Hajin
rơi lệ
hạt Ruby
4
Miền thương
 vương hương sen
quyện gió trời
5
Đêm Tây Hồ
ngây ngất trăng say
Sâm cầm vỗ cánh bay
6
Trăng thu
 tròn
nỗi nhớ
7
Lòng Người ứa lệ
thành thơ
đất ứa lệ thành sông
8
Chiến tranh
niềm đau thấm sâu
hàng thế kỷ
TV

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt